Qui s'hi pot registrar?


Reuneixo els requisits pera enregistrar-me al Registre Internacional de Disferlinopaties?


Qui hauria d’emplenar i signar els diferents qüestionaris d’enregistrament?