Protecció de les dades i els vostres drets


Quines dades s'hi recullen? 


On aniran les meves dades si m’enregistro al Registre Internacional de Disferlinopaties? 


Qui tindrà accés a les meves dades? 


Com pot garantir el Registre Internacional de Disferlinopaties que les meves dades seran confidencials? 


Tinc accés a les meves dades al Registre Internacional de Disferlinopaties? 


Com puc actualitzar les meves dades si hi ha canvis? 


Haig de participar en el Registre Internacional de Disferlinopaties i puc retirar-me si canvio d’opinió?