Governabilitat del registre


El Comitè de Direcció 

El comitè de direcció és responsable de la direcció i manteniment del Registre.

EN CONSTRUCCIO


El Comitè de Supervisió de la Base de Dades Global de TREAT-NMD (TGDOC) 

EN CONSTRUCCIO